Uprzejmie informujemy, że firma Clima Gold została oficjalnym członkiem ZPP.

 

ZPP

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej działają.

 

Związek został założony w czerwcu 2010 roku, jako niezgoda na to, że kolejne rządy nie doceniają roli i potencjału sektora MŚP, a więc 99,8% polskich przedsiębiorstw, które zatrudniają ¾ Polaków i wytwarzają 67% PKB.

 

Celem działania ZPP jest:

– działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce,

– reprezentowanie i obrona członków Związku przed nieuzasadnionymi działaniami organów państwa i samorządu terytorialnego,

– rozwój i współpraca – ZPP umożliwia swoim Członkom oraz innym przedsiębiorcom, korzystanie z licznych możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw oraz współpracy,

– dostarczanie zrzeszonym firmom wiedzy i informacji profesjonalnych.

Zrzeszone w ZPP firmy mogą korzystać ze zniżek i rabatów.

 

Jednym z pierwszych sukcesów Związku było przeprowadzenie ustawy umorzeniowej dla przedsiębiorców wprowadzonych w błąd przez ZUS.